Hiển thị 1–12 trong 19 kết quả

256 - 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
 #1181    2 75m2 4 tỷ 4
256 - 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14,Quận 10
 #594    2+ 80 m2 4.2 tỷ
256 - 258 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10
 #1031    2+ 80m2 18 triệu/tháng
256 - 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
 #1248    2 70m2 16 triệu/tháng
256 - 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
 #1131    2 69.9 m2 19 triệu/tháng
256 - 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
 #1313    2 79m2 17 triệu/tháng
256 - 258 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10
 #746    3 89m2 23 triệu/tháng
256 - 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
 #1099    2 70m2 19 triệu/tháng
256 - 258 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10
 #1328    2 70m2 16 triệu/tháng
256 - 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
 #1049    2 70m2 15 triệu/tháng
256 - 258 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10
 #783    2 75m2 19 triệu/tháng

Gọi ngay