Hiển thị một kết quả duy nhất

256 - 258 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10
 #981    2 75m2 4 tỷ 5
256 - 258 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10
 #814    2 70m2 16,5 triệu/tháng
256 - 258 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10
 #942    2+ 80m2 20 triệu/tháng
256 - 258 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10
 #935    2+ 80m2 18 triệu/tháng
256 - 258 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
 #1159    2 75m2 17 triệu/tháng
256 - 258 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10
 #843    2 70m2 17 triệu/tháng
256 - 258 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10
 #892    2 79m2 20 triệu/tháng

Gọi ngay